FAQ’s

FAQ’s2022-11-23T10:37:04+00:00
Gemiddelde transitievergoeding bij vaststellingsovereenkomst2023-08-01T11:32:27+00:00

De gemiddelde “transitievergoeding” die in een vaststellingsovereenkomst (VSO) wordt opgenomen bedraagt 0,57 bruto maandsalaris per gewerkt jaar. Dit is dus 0,24 bruto maandslaris hoger dan de wettelijke berekening. De vergoeding valt dus gemiddeld hoger uit wanneer er door een jurist onderhandeld wordt over een VSO.

Vaststellings overeenkomst en transitievergoeding2023-06-09T08:06:57+00:00

In theorie bestaat er geen recht op een transitievergoeding bij een vaststellingsovereenkomst (VSO). De werkgever is alleen een transitievergoeding verschuldigd wanneer er een ontslag via het UWV of ontbinding via het kantongerecht plaatsvindt. Echter is het wel gebruikelijk dat er in de VSO een ontslagvergoeding wordt opgenomen die net zo hoog of hoger is dan de wettelijke transitievergoeding.

Wanneer heb ik geen recht op een transitievergoeding2023-06-09T07:59:45+00:00

U heeft geen recht op een transitievergoeding wanneer u zelf ontslag neemt (behalve als werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld heeft), u ernstig verwijtbaar bent aan het ontslag en wanneer de werkgever failliet is verklaard of een surseance van betaling heeft. Dit betekent ook dat wanneer u besluit de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet te verlengen u geen recht heeft op een transitievergoeding.

Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding2023-06-09T07:56:06+00:00

U heeft recht op een transitievergoeding wanneer de werkgever het initiatief neemt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen via het UWV of Kantonrechter. De voorwaarden hierin is wel dat u niet ernstig verwijtbaar mag zijn aan het ontslag, zoals o.a. bij diefstal of fraude. Dit betekent dat u ook recht heeft op een transitievergoeding wanneer de werkgever besluit uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet te verlengen.

Belasting transitievergoeding2023-06-09T07:41:37+00:00

Uiteraard moet er belasting betaald worden over de transitievergoeding / ontslagvergoeding die u ontvangt. Hoeveel belasting u moet betalen is afhankelijk van je jaar inkomen. In 2023 zijn er twee tarieven die gehanteerd worden:

Jaarinkomen tot €73.031 betaalt u 36,93% belasting

Jaarinkomen vanaf €73.031 betaalt u 49,5% belasting

Ik wil mijn vaststellingsovereenkomst laten controleren, mag dat?2024-03-26T09:10:11+00:00

Dat mag zeker. Wij adviseren dat zelfs. De vaststellingsovereenkomst is door de werkgever opgesteld. Kloppen alle afspraken op papier zoals jullie zijn overeengekomen? En haalt u financieel alles uit de overeenkomst? VSO laten controleren.

 

Onze arbeidsjurist controleert gratis uw aangeboden VSO.

Wanneer loopt mijn ontslag via het UWV?2023-09-26T12:10:48+00:00

Uw werkgever vraagt uw ontslag aan bij het UWV. Dit kan als u niet akkoord gaat met uw ontslag en dus niet akkoord gaat met een vaststellingsovereenkomst.

Ook in het geval van bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid kan de werkgever via het UWV uw ontslag aanvragen. Dit moet uiteraard een goed onderbouwde aanvraag zijn, anders kan het UWV het niet beoordelen.

Mag mijn werkgever mij op staande voet ontslaan?2023-09-26T12:14:18+00:00

In uitzonderlijke gevallen heeft uw werkgever het recht u op staande voet te ontslaan. Dat betekent dat u met ingang van per direct ontslagen wordt. De lopende arbeidsovereenkomst wordt zonder opzegtermijn ontbonden. Uw werkgever heeft hiervoor geen toestemming van de kantonrechter nodig. Echter kan dit niet zomaar en zitten er strenge eisen aan vast voordat de werkgever naar zo’n extreme maatregel kan grijpen.

Wat zijn mijn rechten in geval van een arbeidsconflict met mijn werkgever?2023-09-26T12:08:54+00:00

Ook in de situatie van een arbeidsconflict tussen u en de werkgever heeft u rechten. Uw baas mag bijvoorbeeld niet zomaar de inhoud van uw functie eenzijdig wijzigen. Hij mag dit alleen doen als dit in uw contract is opgenomen. Dit kan leiden tot een conflict als u zich niet kunt vinden in de nieuwe functie. U mag ook niet worden ontslagen wegens ziekte, maar ontslag tijdens ziekte mag wel. Het kan zijn dat u door het arbeidsconflict ziek bent geworden. Vaak is een ontslag met wederzijds goedvinden en een vaststellingsovereenkomst dan de beste oplossing. Ontslag en ziekte is vaak een complexe situatie, die vraagt om expertise en ervaring. Laat u adviseren en bijstaan door een arbeidsjurist.

Hoe hoog is mijn ontslagvergoeding?2023-06-08T12:59:57+00:00

Voor de ontslagvergoeding is geen algemeen geldende formule. De hoogte van deze vergoeding wordt berekend op basis van een x aantal maanden of de transitievergoeding maal twee. Maar dit hangt af van alle feiten en omstandigheden die in uw specifieke situatie van toepassing zijn.

Wat houdt de kantonrechtersformule in?2023-06-08T13:00:31+00:00

De kantonrechtersformule is een formule die de ontslagvergoeding berekent. Nederlandse kantonrechters hebben deze richtlijn ontwikkeld om de hoogte van de zogenaamde ontbindingsvergoeding te berekenen. Met ingang van 2015 hanteren kantonrechters niet meer de kantonrechtersformule bij ontslag, maar de transitievergoeding en een eventuele extra vergoeding bovenop deze transitievergoeding. In geval van individueel ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) en collectief ontslag kan de kantonrechtersformule nog wel worden gebruikt als bepaling van de vergoeding.

Hoe ziet een vaststellingsovereenkomst eruit?2022-11-24T14:53:17+00:00

Nadat u en uw werkgever samen zijn overeengekomen dat uw arbeidscontract wordt ontbonden, stelt hij een vaststellingsovereenkomst op. In dit document staan uw gegevens en alle gemaakte afspraken.

Ik heb een vraag, hoe neem ik contact op?2023-09-26T12:09:18+00:00

Onze arbeidsjurist staat u graag te woord. Dankzij jarenlange ervaring en de juiste expertise heeft hij het antwoord op al uw vragen rondom uw ontslag. Neem contact met ons op via het contactformulier.

Mijn werkgever wil mij ontslaan met een vaststellingsovereenkomst, wat is dat?2023-09-26T12:09:43+00:00

Een vaststellingsovereenkomst, of een beëindigingsovereenkomst, wordt opgesteld als uw werkgever de arbeidsovereenkomst met u wil beëindigen en ontbinden. Ook als hij het huidige tijdelijke contract niet wil verlengen kan deze overeenkomst een mogelijkheid zijn. Met als voorwaarde dat jullie dit samen zijn overeengekomen. Stemt één partij niet in met dit traject, dan is een vaststellingsovereenkomst niet van toepassing en moeten jullie het contract op een andere wijze ontbinden.

Heeft u al een vaststellingsovereenkomst gekregen en wilt u deze laten beoordelen? Stuur het document naar ons en dan beoordeelt onze arbeidsjurist de overeenkomst.

Ik ben ontslagen, wat zijn mijn rechten?2022-11-24T14:48:44+00:00

Als u ontslagen bent, dan komt u in een onzekere en emotionele situatie terecht. Op zo’n moment is het fijn en goed als een expert met u meedenkt. Hij kan uw belangen behartigen en opkomen voor uw rechten. Uitgebreide informatie over ontslag, ontslagvergoeding en transitievergoeding leest u op de pagina ontslag.

Hoe hoog is mijn transitievergoeding?2022-11-24T14:48:36+00:00

U kunt heel eenvoudig online de hoogte van uw transitievergoeding berekenen. Vul uw gegevens in op het formulier en u ziet de hoogte van uw transitievergoeding. Uiteraard staat het definitieve bedrag hiermee niet vast.

De hoogte van uw transitievergoeding is een derde van uw maandsalaris per dienstjaar en met een maximumbedrag van €89.000