Vaststellingsovereenkomst: uw ontslag goed geregeld

Een vaststellingsovereenkomst. Wat is dat precies en wanneer is dit aan de orde? Een vaststellingsovereenkomst, of een beëindigingsovereenkomst, wordt opgesteld als uw werkgever de arbeidsovereenkomst met u wil beëindigen en ontbinden. Ook als hij het huidige tijdelijke contract tussentijds wil beëindigen kan deze overeenkomst een mogelijkheid zijn. Met als voorwaarde dat jullie dit samen zijn overeengekomen. Stemt één partij niet in met dit traject, dan is een vaststellingsovereenkomst niet van toepassing en moeten jullie het contract op een andere wijze ontbinden. Jullie leggen dus samen vast dat het arbeidscontract wordt ontbonden en onder welke voorwaarden.

Wilt u gratis uw VSO laten controleren? LegalWorx voorziet u binnen 30 minuten van advies.

Duidelijke afspraken zonder gang naar de rechter

In het geval van een VSO, vaststellingsovereenkomst, maken jullie samen bindende afspraken over het ontslag. Hierin staat bijvoorbeeld de voorgestelde ontslagregeling en de ontslagvergoeding. Als jullie kiezen voor een vaststellingsovereenkomst hoeven jullie niet naar de kantonrechter. Ook een ontslagprocedure, die via het UWV loopt, is niet aan de orde. Hiermee voorkomt de werkgever onnodige procedures en hiermee tijd en geld. Voor u als werknemer heeft het ook voordelen:

 • U bespaart zichzelf een lang (onzeker) proces
 • De vergoeding dankzij een vaststellingsovereenkomst is in de meeste gevallen hoger en dus gunstiger (lees hieronder hoe)

Ontslag is al vervelend genoeg; laat een expert u helpen zodat u de best mogelijke deal sluit met uw baas

Hoe ziet een vaststellingsovereenkomst eruit?

Jullie zijn overeengekomen, na wederzijds goedkeuren het arbeidscontract te ontbinden, om een vaststellingsovereenkomst op te stellen. Hoe ziet die eruit en welke gegevens moeten hier in staan? We zetten ze voor u op een rijtje:

 • Naam en adres werknemer
 • Naam en adres werkgever
 • Dat het initiatief voor ontslag van de werkgever kwam en niet van werknemer
 • Dat er geen reden is voor ontslag op staande voet
 • Dat het om een beëindiging gaat met wederzijds goedvinden
 • De ontslagdatum, dus de einddatum van de arbeidsovereenkomst (inachtneming met correcte opzegtermijn)
 • De hoogte van de ontslag- of transitievergoeding; dit bedrag bepalen jullie samen
 • Betaling van alle openstaande vakantierechten (vakantiedagen, verlof)
 • Eindafrekening (inclusief verrekening eventuele dertiende maand) zodat hierna geen enkel bedrag meer openstaat
 • Eventuele vrijstelling van werk en afspraken m.b.t. overdracht van werkzaamheden
 • Plaats en datum van ondertekening vaststellingsovereenkomst
 • Werknemer heeft twee weken bedenktijd na opstellen vaststellingsovereenkomst. Staat dit niet in de overeenkomst, dan is de bedenktermijn drie weken

Naast deze onderdelen kunnen jullie ook afspraken m.b.t. concurrentie- en relatiebeding en geheimhoudingsovereenkomst maken. Neem ook zeker de juridische kosten in de vaststellingsovereenkomst mee, zodat de werkgever de kosten betaald die u moet maken voor advies over de vaststellingsovereenkomst. U heeft niet dagelijks te maken met dit soort zaken, dus schakel een arbeidsjurist in die uw belangen behartigd.

Voor een volgende baan is een eventueel getuigschrift of een referentie van toegevoegde waarde. Vraag dit aan bij uw baas en laat dit punt ook opnemen in de beëindigingsovereenkomst.

Juridische hulp bij vaststellingsovereenkomst

Zoals we hierboven al schreven; u heeft niet dagelijks te maken met ontslag en een vaststellingsovereenkomst. Gelukkig maar. Daarom is de kans groot dat u twijfelt of alles wel goed wordt geregeld. U en uw werkgever gaan uit elkaar. Dat kan in goede harmonie maar misschien is dat niet meer aan de orde en staan jullie tegenover elkaar. Wie komt er dan op voor uw belangen?

Een expert, een arbeidsjurist, weet precies waar hij op moet letten. En waar u recht op heeft in uw situatie. Hij neemt het regelwerk uit handen en zorgt ervoor dat u het best mogelijke voorstel kunt ondertekenen.

Een expert weet exact wat er in uw vaststellingsovereenkomst moet staan

14 dagen bedenktijd voor werknemer na tekenen vaststellingsovereenkomst

Bij ontslag komen emoties. Hierdoor kan het voorkomen dat u een vaststellingsovereenkomst heeft getekend, waar u achteraf spijt van heeft. Of u heeft bedenkingen bij één of meerdere opgenomen punten uit dat document. U mag altijd, zonder opgaaf van reden, terugkomen op de vaststellingsovereenkomst. Hoe regelt u dit? U geeft dit schriftelijk aan en binnen twee weken na ondertekening van de beëindigingsovereenkomst. Staat er niets over een eventuele bedenktermijn in de overeenkomst? Dan heeft u zelfs het recht om binnen drie weken nog terug te komen op uw eerdere akkoord.

Heeft u de hulp van een jurist ingeschakeld? Teken niet eerder dan dat hij ernaar heeft gekeken en zijn advies heeft uitgebracht.

Wij controleren uw vaststellingsovereenkomst

Controle vaststellingsovereenkomst door Transitievergoedingberekenen.nl

Uw werkgever stelt de vaststellingsovereenkomst op. U controleert daarna dit concept. En nog beter, u laat het controleren door een expert. Hij beoordeelt namens u of alle afspraken correct zijn verwerkt en opgenomen in het document. Pas als alle zaken kloppen, feitelijk en juridisch, dan ondertekent u het voorstel van uw baas.

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen en wilt u laten controleren of alles klopt? Neem contact met ons op via WhatsApp, bel 085 080 5482 of stuur een mail; onze arbeidsjurist staat u graag te woord. En geeft de antwoorden op al uw vragen.