Concept van de vaststellingsovereenkomst

Uw werkgever geeft aan dat hij u wil ontslaan en uw arbeidscontract wil beëindigen. Als jullie hier samen mee akkoord gaan, dan hoeft het ontslag niet via de kantonrechter of het UWV te lopen. Jullie stellen dan een vaststellingsovereenkomst op. Hierin worden alle afspraken met betrekking tot beëindiging van het lopende dienstverband opgenomen. Wil jij je VSO laten controleren? Bij Transitievergoedingberekenen.nl doen we dit gratis voor je.

Dit is alleen aan de orde in geval van ontslag met wederzijds goedvinden.

De werkgever is vervolgens aan zet en stelt een vaststellingsovereenkomst op in concept.

Wat is een concept vaststellingsovereenkomst?

Een concept vaststellingsovereenkomst is een voorlopige overeenkomst opgesteld door de werkgever, die de voorwaarden bevat voor de beëindiging van een arbeidscontract tussen een werknemer en werkgever. Dit document dient als basis voor onderhandelingen voordat het definitief wordt gemaakt.

De werknemer heeft de gelegenheid om dit voorstel te beoordelen en kan wijzigingen voorstellen of een tegenvoorstel doen. Zo kan een werknemer bijvoorbeeld onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding of een latere einddatum, om zo tot een overeenkomst te komen die voor beide partijen acceptabel is.

Welke afspraken staan in het concept van de vaststellingsovereenkomst?

  • de datum van einde dienstverband
  • de hoogte van de transitie- of ontslagvergoeding
  • de uitkering van eventuele openstaande vakantiedagen en/of dertiende maand
  • positief getuigschrift met referenties

Nadat u het concept van de vaststellingsovereenkomst ontvangt, is het verstandig om dit document samen met een expert door te nemen. U hoeft namelijk niet akkoord te gaan met het concept. U moet het zien als voorstel van de werkgever; uiteraard heeft u mogelijkheid tot onderhandelen.

Klopt de vaststellingsovereenkomst juridisch gezien? Laat een expert meekijken

Nadat u het concept van de vaststellingsovereenkomst heeft getekend, heeft u nog veertien dagen de tijd en mogelijkheid om uw instemming op het voorstel te herroepen.

Niet akkoord met het concept van vso? Het onderhandelingsproces.

Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden in het concept, heeft u de mogelijkheid om een tegenvoorstel te doen. Dit onderhandelingsproces kan doorgaan totdat beide partijen tevreden zijn met de afspraken of tot het moment dat het duidelijk is dat er geen overeenstemming kan worden bereikt omdat partijen te ver uit elkaar liggen.

Het onderhandelingsproces is een belangrijk onderdeel van het opstellen van een concept vaststellingsovereenkomst. Wanneer uw werkgever voorstelt om uw
arbeidscontract te beëindigen, wordt een concept vaststellingsovereenkomst opgesteld. Dit document is niet definitief en biedt in de meeste gevallen ruimte voor onderhandeling tussen u en uw werkgever.

Het concept dient als een voorstel waarin de initiële voorwaarden van uw ontslag zijn opgenomen. Het is belangrijk te begrijpen dat u niet direct hoeft in te stemmen met dit concept. U heeft de mogelijkheid om tegenvoorstellen te doen indien bepaalde afspraken niet aan uw verwachtingen voldoen. Bijvoorbeeld de ontslagvergoeding, de einddatum van uw dienstverband, of andere arbeidsvoorwaarden.

Uw werkgever kan op zijn beurt ook reageren met aanpassingen. Dit onderhandelingsproces zorgt ervoor dat beide partijen tot een eerlijke en wederzijds bevredigende overeenkomst kunnen komen. Uiteindelijk wordt het concept bijgesteld tot een definitieve vaststellingsovereenkomst die door beide partijen wordt ondertekend. Zodra je een onderhandeling ingaat betekent niet dat de werkgever verplicht is om met een tegenvoorstel te komen en de werknemer niet verplicht is om akkoord te gaan met een ontslag. Beide partijen kunnen altijd besluiten om te stoppen met de onderhandelingen en besluiten dat er dan geen overeenkomst wordt gesloten. Daarom zoeken mensen vaak juridische bijstand.

Belang van juridische controle bij uw concept vaststellingsovereenkomst

Het is belangrijk om juridisch advies in te winnen voordat u een concept vaststellingsovereenkomst ondertekent. Dit concept is een voorstel van uw werkgever betreffende de beëindiging van uw arbeidscontract. Fouten of onduidelijkheden in dit document kunnen later nadelige gevolgen hebben zoals het verliezen van een WW-uitkering.

Indien we juridische tekortkomingen ontdekken of als u het niet eens bent met bepaalde voorwaarden, kunt u dit aankaarten en onderhandelen voor betere voorwaarden. Dit is uw recht en een belangrijk onderdeel van het proces. Dit voorkomt mogelijke misverstanden en de negatieve gevolgen die kunnen volgen als een overeenkomst onzorgvuldig wordt afgehandeld.

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen en wilt u laten controleren of alles klopt? Neem contact met ons op via WhatsApp, bel 085 080 5482 of stuur een mail; onze arbeidsjurist staat u graag te woord. En geeft de antwoorden op al uw vragen.