Ontslag

Ontslag2023-10-27T09:38:11+00:00

Ik krijg ontslag met wederzijds goedvinden, wat nu?

Heeft u het gevoel dat u binnenkort ontslag aangezegd krijgt? Of heeft u al ontslag met wederzijds goedvinden gekregen? Dat veroorzaakt veel zorgen en onzekerheid. Er komt veel op u af. Wat moet u allemaal regelen en waar heeft u recht op? Op al uw vragen hebben wij het antwoord. Onze arbeidsjuristen zijn goed en snel bereikbaar waardoor u niet lang in onzekerheid hoeft te zitten.

Een arbeidsjurist geeft advies en regelt uw ontslag

Ontslag met wederzijds goedvinden / Beëindigingsovereenkomst

Uw werkgever wil u ontslaan en u gaat akkoord (na een controle Beëindigingsovereenkomst)

Als uw werkgever u wilt ontslaan en u gaat hiermee akkoord, dan komen jullie tot een beëindigingsovereenkomst. Hierin staan alle afspraken die jullie maken rondom het ontslag. Jullie besparen hiermee tijd en energie omdat de ontslagaanvraag niet langs de kantonrechter of UWV hoeft. Deze optie is alleen een optie als jullie samen tot dit besluit komen. Gaat u niet akkoord met het voorgestelde ontslag na een controle vaststellingsovereenkomst? Dan is ontslag via een vaststellingsovereenkomst niet mogelijk. Beide partijen moeten deze optie goedkeuren.

De werkgever is na jullie gezamenlijke beslissing aan zet en stelt het document op. Daarna ligt de bal bij u, en moet u het voorstel bekijken en aanvullen. Hier vindt u bepalingen die niet mogen ontbreken in een vaststellingsovereenkomst. Controleer de vaststellingsovereenkomst goed!

Doe dit niet alleen; laat een expert meekijken en u adviseren. Zo voorkomt u dat u akkoord gaat met een mager voorstel.

Er is in 99% van de gevallen een betere regeling mogelijk en het is zonde om te snel akkoord te gaan met zoiets belangrijks als een ontslag. Laat u niet onder druk zetten en neem de tijd om de vaststellingovereenkomst goed te controleren. Een ervaren jurist van LegalWorx kan bij een controle vaststellingsovereenkomst binnen enkele minuten beoordelen of het document goed is of niet.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Uw werkgever wilt u ontslaan met wederzijds goedvinden? Dit klinkt eng omdat je dan akkoord moet gaan met je ontslag (met wederzijds goedvinden) en dat mag toch niet van het UWV?

Ook met een ontslag met wederzijds goedvinden kunnen uw rechten op WW veilig gesteld worden, echter dan moeten wel alle afspraken correct zijn opgenomen in een vaststellingsovereenkomst (VSO). Is dit niet het geval dan kan het UWV een WW-uitkering weigeren en bestaat de mogelijkheid dat u nog meer rechten verliest. Het is daarom verstandig om advies aan een arbeidsjurist te vragen wanneer er een ontslag met wederzijds goedvinden plaatsvindt.

Uw eerste adviesgesprek is altijd 100% gratis en in 99% van de gevallen kan ook de onderhandeling geheel kosteloos voor u plaatsvinden.

Ontslag met wederzijds goedvinden is altijd een emotioneel traject laat je door LegalWorx ontzorgen.

 • Is mijn transitievergoeding correct?
 • Kan ik wel een WW-uitkering aanvragen?
 • Worden mijn vakantiedagen wel uitbetaald?
 • Mag de werkgever mij verplichten te tekenen?
 • Is een hogere vergoeding onderhandelen mogelijk?
 • Zijn mijn rechten wel veiliggesteld?

Gratis advies over het ontslag met wederzijds goedvinden? Of hulp bij onderhandelingen nodig?

Neem contact met ons op via WhatsApp, bel 085-08 054 82 of stuur een mail; onze arbeidsjurist staat u graag te woord en geeft de antwoorden op al uw vragen.

Ontslag op staande voet / Ontslag wegens arbeidsconflict

U wordt op staande voet ontslagen, mag dat?

In uitzonderlijke gevallen heeft uw werkgever het recht u op staande voet te ontslaan. Dat betekent dat u met ingang van per direct ontslagen wordt. De lopende arbeidsovereenkomst wordt zonder opzegtermijn ontbonden. Uw werkgever heeft hiervoor geen toestemming van de kantonrechter nodig.

U mag alleen per direct ontslagen worden in geval van dringende en ernstige redenen.

Uw werkgever moet u onmiddellijk ontslaan als één van onderstaande redenen aan de orde is. Hij moet u ook de reden van uw ontslag vertellen.

Redenen voor ontslag op staande voet zijn bijvoorbeeld:

 • diefstal
 • grove belediging
 • fraude
 • mishandeling
 • werkweigering

Bent u het niet eens met uw ontslag op staande voet? U mag uw ontslag aanvechten bij de kantonrechter. Hij kan uw bezwaar toekennen maar ook afwijzen.

Ontslag op staande voet heeft grote en ingrijpende gevolgen voor u.

U bent per direct werkloos en krijgt geen loon meer uitbetaald. Omdat u op staande voet ontslagen bent verliest u uw recht op een WW-uitkering. Omdat u verwijtbaar werkloos bent geworden. En het kan zelfs zo zijn dat de werkgever een schadevergoeding gaat eisen.

Ontslagen wegens een arbeidsconflict?

Het kan altijd gebeuren dat u en uw werkgever in een situatie terecht komen, die eindigt in een arbeidsconflict. Dit soort situaties voorkomt u natuurlijk liever, maar soms is het helaas de harde realiteit. Probeer in eerste instantie altijd om er samen uit te komen door met elkaar in gesprek te gaan. En nog belangrijker: te blijven. Op deze manier komt u in de meeste gevallen tot een oplossing die goed voelt voor beide partijen.

Soms is het conflict te hoog opgelopen en komen jullie er samen niet meer uit. Op dat punt wordt vaak een jurist of een mediator ingeschakeld, die alsnog gaat proberen tot een oplossing te komen. De uitkomst van dit traject is bijna altijd een vaststellingsovereenkomst. In dit geval komen jullie samen overeen om uw arbeidscontract te ontbinden. In de overeenkomst zijn alle gemaakte afspraken opgenomen, net als de ontslagvergoeding die u krijgt.

Wat zijn uw rechten wanneer u wordt ontslagen wegens een arbeidsconflict?

Ook in de situatie van een arbeidsconflict tussen u en de werkgever heeft u rechten. Uw baas mag bijvoorbeeld niet zomaar de inhoud van uw functie eenzijdig wijzigen. Hij mag dit alleen doen als dit in uw contract is opgenomen. Dit kan leiden tot een conflict als u zich niet kunt vinden in de nieuwe functie. U mag ook niet worden ontslagen wegens ziekte, maar ontslag tijdens ziekte mag wel. Het kan zijn dat u door het arbeidsconflict ziek bent geworden. Vaak is een ontslag met wederzijds goedvinden en een vaststellingsovereenkomst dan de beste oplossing. Ontslag en ziekte is vaak een complexe situatie, die vraagt om expertise en ervaring. Laat u adviseren en bijstaan door een arbeidsjurist.

Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan, tenzij hij in zijn recht staat u op staande voet te ontslaan.

Advies van een arbeidsjurist bij een ontslag

Als een vaststellingsovereenkomst de oplossing is van het lopende arbeidsconflict, dan is het fijn als een expert de onderhandelingen namens u voert. Op deze manier krijgt u een voorstel met de meest gunstige voorwaarden. Alle afspraken die wij voor u maken met de werkgever worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Hierin staat bijvoorbeeld of u wel of niet bent vrijgesteld van werk tot de afgesproken einddatum.

Het conflict kan zo hoog zijn opgelopen dat er geen sprake meer is van een werkbare situatie. Maar ook de hoogte van de ontslagvergoeding staat opgenomen in het document. En misschien is het wel mogelijk om een budget te regelen voor een coachingstraject of omscholing, zodat u sneller een andere baan vindt.

Onze experts zorgen ervoor dat alles netjes en goed wordt afgehandeld en dat u zonder problemen bij het UWV in aanmerking komt voor een WW-uitkering.

Tijdens de onderhandelingen over de vaststellingsovereenkomst moet u in principe blijven werken, tenzij jullie dit anders hebben afgesproken.

Zit u in met uw werkgever in een arbeidsconflict? Wij informeren u graag over uw mogelijkheden en rechten. Neem contact met ons op via WhatsApp, bel 085 080 5482 of stuur een mail; onze arbeidsjurist staat u graag te woord. En geeft de antwoorden op al uw vragen.

Ontslag en UWV

Uw werkgever vraagt uw ontslag aan bij het UWV

Misschien heeft uw werkgever aangegeven dat hij u wil ontslaan. U gaat daar niet mee akkoord. Dus ook een vaststellingsovereenkomst, die wordt opgesteld na ontslag bij wederzijds goedkeuren, is niet aan de orde. Uw werkgever kan dan via het UWV uw ontslag aanvragen.

Ook in het geval van bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid kan hij via het UWV uw ontslag aanvragen. Dit moet uiteraard een goed onderbouwde aanvraag zijn, anders kan het UWV het niet beoordelen.

Bedrijfseconomische redenen

Als het slecht gaat met het bedrijf en er is onvoldoende werk, dan komen mogelijk arbeidsplaatsen te vervallen. Het vervallen van arbeidsplaatsen moet binnen de komende 26 weken aan de orde zijn en de werkgever moet bewijzen dat dit een noodzakelijke beslissing is voor het voortbestaan van het bedrijf.

Maar ook de verhuizing van het bedrijf of een doorgevoerde automatisering kan betekenen dat de werkgever één of meerdere werknemers moet ontslaan. Dit zijn allemaal voorbeelden van bedrijfseconomische redenen voor ontslag.

Langdurige arbeidsongeschiktheid

Als u langdurig arbeidsongeschikt bent, dan kan dat een reden zijn voor de werkgever om ontslag aan te vragen. Uiteraard kan dit niet zomaar. De aanvraag tot ontslag moet aan verschillende eisen voldoen. U kunt bijvoorbeeld niet binnen 26 weken hersteld zijn om uw werk weer uit te kunnen voeren. Ook kunt u binnen deze termijn geen werk in aangepaste vorm doen. Of de wettelijke termijn van loondoorbetalingverplichting van 104 weken is voorbij.

In sommige situaties is ontslag zonder ontslagvergunning mogelijk

Wanneer heeft uw werkgever geen toestemming van het UWV nodig om u te ontslaan?

 • u heeft de AOW-leeftijd bereikt, tenzij anders overeengekomen in het arbeidscontract of u bent na uw AOW-leeftijd in dienst gekomen
 • de reden van ontslag is een faillissement
 • u zit nog in uw proeftijd
 • u bent op staande voet ontslagen
 • u valt onder een categorie waarvoor geen toestemming voor ontslag nodig is

Individueel of collectief ontslag

Als het slecht gaat met het bedrijf (slechte financiële situatie of verplichte reorganisatie) dan kan de werkgever zowel u alleen als u en anderen moeten ontslaan. Hij kan bij het UWV zowel individueel als collectief ontslag aanvragen. Dit is aan de orde als meer dan 20 werknemers binnen drie maanden binnen het werkgebied van het UWV-kantoor ontslagen worden. De werkgever is verplicht om collectief ontslag vooraf te melden bij het UWV en eventuele vakbonden (indien van toepassing).

Afspiegelen verplicht bij bedrijfseconomische redenen collectief ontslag

Wordt u ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen? Dan is uw werkgever verplicht tot afspiegelen. Wat is afspiegelen? Het principe dat de ontslagvolgorde bepaalt. Ontslagen werknemers moeten evenredig worden verspreid over vijf leeftijdscategorieën. Als meerdere mensen ontslagen moeten worden, dan geldt het principe ‘laatst aangenomen, als eerste ontslagen’.

UWV geeft akkoord op ontslagaanvraag

Als het UWV de ontslagaanvraag van uw werkgever heeft goedgekeurd, dan heeft hij vier weken de tijd om de arbeidsovereenkomst op te zeggen en te ontbinden. Is uw werkgever te laat en zegt hij pas na de vier verstreken weken uw contract op? Dan moet hij de ontslagprocedure opnieuw starten. Ook moet hij de wettelijke opzegtermijn hanteren; die varieert van 1-4 maanden, afhankelijk van hoe lang u heeft gewerkt voor het bedrijf.

Bent u het niet eens met de uitkomst van de ontslagprocedure bij het UWV?

U heeft het recht om binnen twee maanden na de einddatum van uw contract een verzoek tot herziening indienen bij de kantonrechter. Laat u bijstaan door een expert, die opkomt voor uw belangen en de juiste kennis paraat heeft.

Ontslagaanvraag wordt afgekeurd, wat nu?

Uw werkgever vraagt uw ontslag aan via de kantonrechter of UWV. Het kan voorkomen dat de ontslagaanvraag niet wordt goedgekeurd; uw werkgever moet goede argumenten hebben voor uw ontslag. Dit is bij wet geregeld. Iemand ontslaan zonder gegronde redenen is niet mogelijk. Tenzij het op staande voet is, maar ook hiervoor gelden voorwaarden waar de werkgever aan moet voldoen.

Wijst het UWV de ontslagaanvraag af? Dan blijft u in dienst en verandert er op papier niets. Maar in de praktijk wel. De werkgever wil u nog steeds ontslaan en ook de onderlinge verhouding is vaak verstoord. Uw werkgever zal in dit geval meer dan bereid zijn om er samen uit te komen en zal een vaststellingsovereenkomst voorstellen. Hij stelt een concept beëindigingsovereenkomst op die u vervolgens mag bekijken en beoordelen. Een onderhandeling volgt waarin u heel sterk staat. Omdat uw werkgever weet dat hij via het UWV of de rechter geen goedkeuring krijgt.

Wil uw werkgever u ontslaan via een ontslagprocedure bij het UWV? Neem contact met ons op via WhatsApp, bel 085 080 5482 of stuur een mail;

Ontslag en Kantonrechter

Uw werkgever vraagt uw ontslag aan via de kantonrechter

Wanneer vraagt uw werkgever uw ontslag aan via de kantonrechter? Als hij u niet kan/wil ontslaan vanwege persoonlijke redenen of een verstoorde arbeidsrelatie, dan kan hij uw ontslag aanvragen bij de kantonrechter. Uw werkgever dient dan een verzoekschrift in waarin staat wat de reden voor uw ontslag is en waarom hij u niet meer kan herplaatsen binnen het bedrijf. U dient hiermee een verzoek in tot ontbinding van de lopende arbeidsovereenkomst.

Een kantonrechter behandelt binnen het civiel recht zaken als arbeidszaken en huurzaken. Aan een ontslag via de kantonrechter zijn kosten verbonden. Deze kosten moeten betaald worden door degene die het proces start; in dit geval de werkgever. Hij moet de griffierkosten voldoen. U, als gedaagde partij, betaalt geen kosten.

De kantonrechter toetst, na ontvangst van het verzoekschrift, het ontslagverzoek aan de wet. De kantonrechter wijst het verzoek alleen toe als de ingediende redenen tot ontslag zwaarwegend zijn. Anders wordt het verzoek afgekeurd. U kunt dan niet ontslagen worden en blijft in dienst bij de werkgever. De kantonrechter keurt de aanvraag goed als er een goede ontslag reden is.

Maar ook als er verschillende redenen voor het ontslag zijn, die op zichzelf niet voldoende zijn voor ontslag. Als ze samen wel genoeg reden zijn voor ontslag wordt ook dit verzoek goedgekeurd. In dit geval heeft u recht op een hogere transitievergoeding. Als de combinatie van verschillende redenen niet genoeg zijn voor de goedkeuring van uw ontslag, dan blijft u in dienst.

Uitspraak kantonrechter aanvechten

U heeft het recht om de uitspraak van de kantonrechter aan te vechten. U dient dan schriftelijk verweer in. Daarna volgt een mondelinge behandeling van de het aangevraagde ontbindingsverzoek. De rechter doet binnen enkele weken uitspraak. Laat u in deze situatie altijd begeleiden door een expert. Maar ook de werkgever kan de uitspraak van de kantonrechter aanvechten; dit recht hebben jullie beiden.

Ontslag op staande voet

In geval van ontslag op staande voet hoeft uw werkgever geen aanvraag in te dienen bij de kantonrechter. Bent u op staande voet ontslagen en bent u het daar niet mee eens? Dan mag u dit wel via de kantonrechter aanvechten.

Toestemming voor ontslag

Geeft de kantonrechter toestemming voor uw ontslag? Dan moet uw werkgever een transitievergoeding aan u betalen. De rechter doet ook uitspraak over de einddatum van het arbeidscontract. Hij houdt hierbij rekening met de opzegtermijn van minimaal een maand. De definitieve ontslagdatum wordt opgenomen in de uitspraak.

Goede en gegronde redenen voor ontslag via kantonrechter

Wordt u ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen? Dan moet uw werkgever dit via het UWV aanvragen en regelen. In andere gevallen vraagt hij uw ontslag aan via de kantonrechter. Een kantonrechter beoordeelt of uw ontslag rechtsgeldig is, maar kan ook meedenken over de mogelijkheden voor een andere functie binnen het bedrijf of eventuele omscholing of bijscholing. Wat zijn gegronde redenen voor ontslag via de kantonrechter?

 • verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer
 • verstoorde arbeidsrelatie
 • regelmatig ziekteverzuim met onaanvaardbare gevolgen voor de onderneming
 • niet-functioneren
 • werkweigering op grond van ernstig gewetensbezwaar
 • andere omstandigheden die zodanig zijn dat de arbeidsovereenkomst niet in stand kan blijven

Recht op extra ontslagvergoeding

In welke situaties heeft u recht op extra ontslagvergoeding? Als uw werkgever ernstig verwijtbaar nalaat of handelt dan kan de rechter u een extra compensatie in de vorm van een extra ontslagvergoeding toekennen. Dit komt bovenop de ontslagvergoeding waar u in de basis recht op heeft. De hoogte van de ontslagvergoeding wordt bepaald door de kantonrechter. Hij neemt de opzegtermijn mee en uw loon. De redelijkheid van uw ontslag en de gevolgen daarvan worden als factoren meegenomen in de bepaling van uw transitievergoeding en niet bij de bepaling van de ontslagvergoeding.

Zit u in de situatie dat uw werkgever uw ontslag gaat aanvragen via de kantonrechter? Neem contact met ons op via WhatsApp, bel 085 080 5482 of stuur een mail; onze arbeidsjurist staat u graag te woord. En geeft de antwoorden op al uw vragen.

Veel gestelde vragen

Ik wil mijn vaststellingsovereenkomst laten controleren, mag dat?2024-03-26T09:10:11+00:00

Dat mag zeker. Wij adviseren dat zelfs. De vaststellingsovereenkomst is door de werkgever opgesteld. Kloppen alle afspraken op papier zoals jullie zijn overeengekomen? En haalt u financieel alles uit de overeenkomst? VSO laten controleren.

 

Onze arbeidsjurist controleert gratis uw aangeboden VSO.

Wanneer loopt mijn ontslag via het UWV?2023-09-26T12:10:48+00:00

Uw werkgever vraagt uw ontslag aan bij het UWV. Dit kan als u niet akkoord gaat met uw ontslag en dus niet akkoord gaat met een vaststellingsovereenkomst.

Ook in het geval van bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid kan de werkgever via het UWV uw ontslag aanvragen. Dit moet uiteraard een goed onderbouwde aanvraag zijn, anders kan het UWV het niet beoordelen.

Mag mijn werkgever mij op staande voet ontslaan?2023-09-26T12:14:18+00:00

In uitzonderlijke gevallen heeft uw werkgever het recht u op staande voet te ontslaan. Dat betekent dat u met ingang van per direct ontslagen wordt. De lopende arbeidsovereenkomst wordt zonder opzegtermijn ontbonden. Uw werkgever heeft hiervoor geen toestemming van de kantonrechter nodig. Echter kan dit niet zomaar en zitten er strenge eisen aan vast voordat de werkgever naar zo’n extreme maatregel kan grijpen.

Wat zijn mijn rechten in geval van een arbeidsconflict met mijn werkgever?2023-09-26T12:08:54+00:00

Ook in de situatie van een arbeidsconflict tussen u en de werkgever heeft u rechten. Uw baas mag bijvoorbeeld niet zomaar de inhoud van uw functie eenzijdig wijzigen. Hij mag dit alleen doen als dit in uw contract is opgenomen. Dit kan leiden tot een conflict als u zich niet kunt vinden in de nieuwe functie. U mag ook niet worden ontslagen wegens ziekte, maar ontslag tijdens ziekte mag wel. Het kan zijn dat u door het arbeidsconflict ziek bent geworden. Vaak is een ontslag met wederzijds goedvinden en een vaststellingsovereenkomst dan de beste oplossing. Ontslag en ziekte is vaak een complexe situatie, die vraagt om expertise en ervaring. Laat u adviseren en bijstaan door een arbeidsjurist.

Ik heb een vraag, hoe neem ik contact op?2023-09-26T12:09:18+00:00

Onze arbeidsjurist staat u graag te woord. Dankzij jarenlange ervaring en de juiste expertise heeft hij het antwoord op al uw vragen rondom uw ontslag. Neem contact met ons op via het contactformulier.

Mijn werkgever wil mij ontslaan met een vaststellingsovereenkomst, wat is dat?2023-09-26T12:09:43+00:00

Een vaststellingsovereenkomst, of een beëindigingsovereenkomst, wordt opgesteld als uw werkgever de arbeidsovereenkomst met u wil beëindigen en ontbinden. Ook als hij het huidige tijdelijke contract niet wil verlengen kan deze overeenkomst een mogelijkheid zijn. Met als voorwaarde dat jullie dit samen zijn overeengekomen. Stemt één partij niet in met dit traject, dan is een vaststellingsovereenkomst niet van toepassing en moeten jullie het contract op een andere wijze ontbinden.

Heeft u al een vaststellingsovereenkomst gekregen en wilt u deze laten beoordelen? Stuur het document naar ons en dan beoordeelt onze arbeidsjurist de overeenkomst.

Ik ben ontslagen, wat zijn mijn rechten?2022-11-24T14:48:44+00:00

Als u ontslagen bent, dan komt u in een onzekere en emotionele situatie terecht. Op zo’n moment is het fijn en goed als een expert met u meedenkt. Hij kan uw belangen behartigen en opkomen voor uw rechten. Uitgebreide informatie over ontslag, ontslagvergoeding en transitievergoeding leest u op de pagina ontslag.