De bedenktermijn van een vaststellingsovereenkomst is de wettelijk voorgeschreven periode waarbinnen een werknemer de mogelijkheid heeft om de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden. Dit is 14 dagen. De bedenktijd geeft de werknemer de kans om deze overeenkomst na te lopen en eventueel advies in te winnen.

Hoe lang is de bedenktijd bij een vaststellingsovereenkomst?

De standaardduur van de bedenktijd vaststellingsovereenkomst is 14 dagen. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de overeenkomst volledig is ondertekend door beide partijen. Als de werkgever niet expliciet de bedenktijd in de overeenkomst vermeldt, wordt deze automatisch verlengd naar drie weken (21 dagen).

Er is geen wettelijke termijn vastgelegd hoe snel je de overeenkomst moet tekenen. Neem de tijd die je nodig hebt om de voorwaarden zorgvuldig te overwegen.

Waarom is de bedenktijd bij een vaststellingsovereenkomst belangrijk?

Het belang van een bedenktijd kan niet onderschat worden. Het biedt de werknemer de mogelijkheid om zonder opgaaf van redenen van de overeenkomst af te zien. Dit is belangrijk voor een eerlijke afhandeling van het ontslag omdat veel werknemers tekenen zonder een jurist in te schakelen en binnen 14 dagen erachter komen dat de gemaakte afspraken met werkgever toch niet zo goed waren als ze dachten.

Invoering van de Wet werk en zekerheid

Deze wet heeft het mogelijk gemaakt dat werknemers sneller in aanmerking komen voor een vast contract, terwijl het ook economisch aantrekkelijker is geworden voor werkgevers om overeenkomsten voor ontslag met wederzijds goedvinden te gebruiken.

Procedure bij het ontbinden van een vaststellingsovereenkomst

Wanneer een werknemer besluit een vaststellingsovereenkomst te herroepen, moet hij dit binnen de bedenktermijn schriftelijk aan de werkgever laten weten. Dit geeft werknemers de mogelijkheid om terug te komen op een eerder gemaakte beslissing, waarbij geen redenen opgegeven hoeven te worden. Pas op je mag in een termijn van 6 maanden maar één keer gebruik maken van dit recht, teken je voor de tweede keer binnen 6 maanden kan je de overeenkomst niet meer herroepen.

Bij het tekenen van de vaststellingsovereenkomst is het belangrijk dat alle details zorgvuldig worden doorgenomen. Zorg ervoor dat je als werknemer volledig begrijpt wat de consequenties zijn van wat er getekend wordt. Hierdoor is het raadzaam om een ontslagjurist in te schakelen.

Laat je vso gratis controleren!