Vaststellingsovereenkomst na langdurig (104 weken) ziekte.

Wanneer een werknemer langdurig (104 weken) ziek is en er geen loonsanctie is opgelegd door het UWV dan mag de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. Deze beëindiging kan dan op drie manieren plaatsvinden.

  • Werkgever gaat een UWV procedure doorlopen om een ontslagvergunning te krijgen
  • Werkgever biedt een vaststellingsovereenkomst aan
  • Werknemer doet een redelijk verzoek om een “slapend dienstverband” te beëindigen.

Zou u graag een VSO laten controleren? Transitievergoeding Berekenen staat klaar om u binnen 30 minuten van deskundig advies te voorzien.

Redelijk verzoek om slapend dienstverband te beëindigen.

Eind 2019 heeft de Hoge Raad in het Xella-arrest geoordeeld dat een werkgever dient mee te werken aan een redelijk verzoek van de werknemer om een slapend dienstverband te beëindigen. In dit arrest heeft de Hoge Raad ook aangegeven wat een redelijk verzoek is met betrekking tot de hoogte van de transitievergoeding. Wanneer de werknemer een verzoek indient om het slapend dienstverband te beëindigen dan hoeft de werkgever alleen een transitievergoeding mee te geven zoals deze berekend zou worden op het moment van 2 jaar ziekte.

Voorbeeld: Wanneer de werknemer vanaf 1 januari 2023 104 weken ziek is en de werknemer verzoekt tot een beëindiging in augustus 2023 wordt de transitievergoeding berekend met de dienstjaren tot 1 januari 2023, de overige maanden tellen dan niet mee.

Werkgever wil het dienstverband beëindigen.

Wat wij vaak zien is dat een werkgever de uitspraak van de Hoge Raad nogal ruim interpreteert (in haar voordeel) en dat een werkgever bij het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst de transitievergoeding berekent met de dienstjaren tot het moment van 104 weken ziekte. Echter zoals hierboven beschreven is deze berekening alleen van toepassing wanneer de werknemer het verzoek doet tot beëindigen en niet wanneer de werkgever het initiatief neemt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Dit betekent dat er  vaak middels een vaststellingsovereenkomst ten onrechte een te lage transitievergoeding wordt opgenomen. De andere route die de werkgever kan nemen is middels het UWV en dan dient de transitievergoeding berekend te worden over het gehele dienstverband (inclusief opzegtermijn die bij een UWV procedure wel in acht genomen dient te worden).

Een goede optie is om uw VSO te laten controleren, zodat u zeker weet dat u krijgt waar u recht op heeft.

Hogere vergoeding bij ziekte vaak alsnog mogelijk.

Zo heeft LegalWorx onlangs nog een zaak gehad waarin het bovenstaande speelde. Deze werkgever hanteerde de berekening zoals deze in het Xella-arrest is opgenomen.

LegalWorx heeft de werkgever erop gewezen dat ze per mail aan werknemer hebben laten weten de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen en dat er geen verzoek vanuit werknemer is gekomen tot beëindiging. Hierdoor is de vergoeding van de werknemer uiteindelijk €1.500,- euro bruto hoger uitgevallen, daarnaast heeft de werkgever de juridische kosten betaald waardoor de werknemer geen kosten hoefde te maken.

Ook iemand die je vertrouwt kan fouten maken.

Heeft u vragen over uw situatie of over een ontvangen vaststellingsovereenkomst? Neem contact met ons op via WhatsApp, bel +(31) 085-08 054 82 of stuur een mail; onze arbeidsjurist staat u graag te woord.