Werknemer weigert herplaatsing en blijft recht houden op transitievergoeding.

VSO laten controleren?

Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft onlangs geoordeeld dat een werknemer het recht behoudt op een transitievergoeding als hij herplaatsing in een andere passende functie weigert wanneer zijn eigen functie komt te vervallen. In deze specifieke zaak was de functie van een casemanager huiselijk geweld per 1 januari 2022 komen te vervallen. De werkgever bood de werknemer de mogelijkheid om werkzaam te blijven in andere passende functies, maar de werknemer weigerde deze herplaatsing.

De werkgever stapte naar het UWV om toestemming te krijgen voor een ontslag wegens bedrijfseconomische reden. Na toestemming van het UWV beëindigde de werkgever de overeenkomst zonder transitievergoeding te betalen. De motivatie van de werkgever was dat de werknemer passende functies had geweigerd en dat dit ernstig verwijtbaar gedrag zou zijn.

Geen ernstig verwijtbaar handelen bij weigeren herplaatsing.

De werknemer spande een zaak aan om de betaling van de transitievergoeding af te dwingen. De kantonrechter oordeelde dat de werkgever wel degelijk de transitievergoeding moest betalen. De rechter benadrukte dat het de werknemer vrijstond om om hem moverende redenen af te zien van het accepteren van aangeboden functies. Zijn beslissing kon niet als ernstig verwijtbaar gedrag worden beschouwd.

Wilt u dus uw VSO laten controleren? Doe dit dan optijd. Zo voorkomt u juridische kwesties.

Werkgever verantwoordelijk voor vervallen functie

Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch bevestigde dat de transitievergoeding in principe verschuldigd is als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd volgens de Wet werk en zekerheid (WWZ). Het hof merkte echter op dat de werkgever alleen in uitzonderlijke gevallen de transitievergoeding niet hoeft te betalen. Zo’n uitzonderlijk geval komt voor wanneer de beëindiging het gevolg is van ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer. In dit geval lag de verantwoordelijkheid voor het niet kunnen uitvoeren van de overeengekomen functie bij de werkgever zelf.

Werknemer had al nadeel door verlies functie en heeft het recht op vrijheid van arbeidskeuze.

De werknemer had al schade ondervonden door het verlies van zijn eigen functie. Daarnaast stelde het hof stelde vast dat het risico van het niet accepteren van de aangeboden functies niet alleen bij de werknemer lag. De werkgever kon er niet van uitgaan dat de werknemer het recht op een transitievergoeding zou verliezen. Het hof benadrukte dat de inspanningsverplichting om de werknemer te herplaatsen bij de werkgever ligt en niet bij de werknemer. De werknemer blijft namelijk altijd het recht op vrijheid van arbeidskeuze houden.

Bron: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 6 juli 2023, ECLI (verkort): 2207