Hoe vraag je een transitievergoeding aan?

Hoe vraag je een transitievergoeding aan?

Een transitievergoeding is een financiële compensatie die werknemers ontvangen bij ontslag. Dit geldt zowel voor vaste als tijdelijke contracten. Het is bedoeld om de overgang naar een nieuwe baan makkelijker te maken. 

Werknemers kunnen deze vergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor omscholing of het starten van een eigen bedrijf. In deze blog leggen we uit wanneer je recht hebt op een transitievergoeding en hoe je deze kunt aanvragen.

Hoe aanvragen transitievergoeding: wanneer heb je er recht op?

Je hebt recht op een transitievergoeding in de volgende situaties:

 1. Ontslag door de werkgever: Als je werkgever besluit om je dienstverband te beëindigen, heb je recht op een transitievergoeding. Dit geldt ongeacht de duur van je dienstverband.
 2. Niet verlengen van een tijdelijk contract: Ook als je tijdelijke contract niet wordt verlengd, heb je recht op een transitievergoeding, mits het contract op initiatief van de werkgever wordt beëindigd.
 3. Ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever: In gevallen waarin je zelf ontslag neemt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, kun je ook aanspraak maken op een transitievergoeding.

Voorbeelden 

 • Je werkt drie jaar bij een bedrijf en krijgt te horen dat je contract niet wordt verlengd.
 • Je neemt ontslag omdat je werkgever zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig verwijtbaar gedrag, zoals pesterijen of wanbeleid.

Secure your financial future with Avada

Situaties waarin je geen recht hebt op een transitievergoeding

Er zijn ook omstandigheden waarin je geen recht hebt op een transitievergoeding:

 1. Beëindiging met wederzijds goedvinden: Als jij en je werkgever overeenkomen om het dienstverband te beëindigen, maken jullie zelf afspraken over een eventuele ontslagvergoeding.
 2. Ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer: Bijvoorbeeld bij ontslag op staande voet wegens fraude of diefstal.
 3. Werknemers jonger dan 18 jaar met minder dan 12 uur per week: Als je jonger bent dan 18 jaar en gemiddeld minder dan 12 uur per week hebt gewerkt.
 4. Bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd: Wanneer je de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebt.
 5. Faillissement of surseance van betaling van de werkgever: In deze gevallen is de werkgever niet verplicht een transitievergoeding te betalen.
 6. Afwijkende regeling in de cao: Als er in de cao een andere voorziening is getroffen die afwijkt van de transitievergoeding.

Hoe vraag je de transitievergoeding aan?

 1. Ontslagprocedure via UWV of kantonrechter

Initiatie door de werkgever

De werkgever start de ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter. Dit gebeurt meestal bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid.

Verweer voeren

Je kunt verweer voeren tegen het ontslag. Het is raadzaam om hiervoor een arbeidsjurist in te schakelen. De jurist kan je helpen om je rechten te verdedigen en ervoor te zorgen dat de procedure eerlijk verloopt.

Beslissing door UWV of kantonrechter

Als het UWV of de kantonrechter het ontslag goedkeurt, moet je werkgever de transitievergoeding betalen. Deze beslissing is bindend en de werkgever is verplicht om de vergoeding binnen een maand na het einde van het dienstverband te betalen.

 1. Beëindiging met wederzijds goedvinden

Overleg met de werkgever

Bij ontslag met wederzijds goedvinden maak je in overleg met je werkgever afspraken over het einde van je dienstverband. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de transitievergoeding en andere ontslagvoorwaarden.

Opstellen van een vaststellingsovereenkomst

Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Zorg ervoor dat alle afspraken duidelijk en schriftelijk zijn vastgelegd.

Controleren van de vaststellingsovereenkomst door een arbeidsjurist

Laat de vaststellingsovereenkomst controleren door een arbeidsjurist. De jurist kan nagaan of de overeenkomst correct is opgesteld en of je recht hebt op een WW-uitkering na beëindiging van je dienstverband.

vso vergoeding

Berekening van de transitievergoeding

De transitievergoeding wordt berekend op basis van de duur van je dienstverband. De basisformule is een derde van je maandsalaris per dienstjaar. Vanaf 1 januari 2024 is de maximale transitievergoeding € 94.000, tenzij je meer verdient dan dit bedrag per jaar. In dat geval is de maximale vergoeding gelijk aan één jaarsalaris.

Voorbeeldberekeningen

 • Voorbeeld 1: Korte Dienstverband

Je hebt 2 jaar gewerkt met een maandsalaris van € 3.000:

Transitievergoeding: 2 jaar x (1/3 x € 3.000) = € 2.000

 • Voorbeeld 2: Lang Dienstverband

Je hebt 10 jaar gewerkt met een maandsalaris van € 4.000:

Transitievergoeding: 10 jaar x (1/3 x € 4.000) = € 13.333,33

Tips voor het aanvragen van een transitievergoeding

 • Verzamelen van bewijsdocumenten

Zorg ervoor dat je alle benodigde documenten bij de hand hebt, zoals arbeidsovereenkomsten, salarisstroken, en de ontslagbrief. Deze documenten zijn belangrijk om je recht op de transitievergoeding te kunnen aantonen.

 • Juridische ondersteuning

Het inschakelen van juridische ondersteuning kan je helpen om de transitievergoeding te krijgen waar je recht op hebt. Een arbeidsjurist kan je begeleiden door het proces en zorgen dat je geen stappen mist.

 • Bewaken van de uitbetalingstermijn

Het recht op de transitievergoeding verlies je wanneer je geen procedure bent gestart bij het kantongerecht binnen 3 maanden na einde dienstverband, de aanzegverplichting is zelfs 2 maanden na einde dienstverband.

Het is verstandig om een arbeidsjurist in te schakelen als je twijfels hebt over je recht op een transitievergoeding of als je problemen ondervindt met je werkgever. Een jurist kan je helpen om je rechten te beschermen en ervoor zorgen dat je de vergoeding krijgt waar je recht op hebt.

Een arbeidsjurist kan je helpen met het voorbereiden van je verweer bij ontslag, het opstellen en controleren van een vaststellingsovereenkomst, en het afdwingen van de transitievergoeding bij de werkgever.

“Juridische ondersteuning zorgt ervoor dat je de transitievergoeding krijgt waar je recht op hebt. Een arbeidsjurist begeleidt je door het proces en voorkomt dat je stappen mist.”

Neem contact met ons op via WhatsApp, bel 085 080 5482 of stuur een mail; onze arbeidsjurist staat u graag te woord en geeft antwoorden op uw vragen en hij kan snel uw vaststellingsovereenkomst controleren.

En bereken direct je transitievergoeding.

Gemiddelde transitievergoeding bij vaststellingsovereenkomst2023-08-01T11:32:27+00:00

De gemiddelde “transitievergoeding” die in een vaststellingsovereenkomst (VSO) wordt opgenomen bedraagt 0,57 bruto maandsalaris per gewerkt jaar. Dit is dus 0,24 bruto maandslaris hoger dan de wettelijke berekening. De vergoeding valt dus gemiddeld hoger uit wanneer er door een jurist onderhandeld wordt over een VSO.

Vaststellings overeenkomst en transitievergoeding2023-06-09T08:06:57+00:00

In theorie bestaat er geen recht op een transitievergoeding bij een vaststellingsovereenkomst (VSO). De werkgever is alleen een transitievergoeding verschuldigd wanneer er een ontslag via het UWV of ontbinding via het kantongerecht plaatsvindt. Echter is het wel gebruikelijk dat er in de VSO een ontslagvergoeding wordt opgenomen die net zo hoog of hoger is dan de wettelijke transitievergoeding.

Wanneer heb ik geen recht op een transitievergoeding2023-06-09T07:59:45+00:00

U heeft geen recht op een transitievergoeding wanneer u zelf ontslag neemt (behalve als werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld heeft), u ernstig verwijtbaar bent aan het ontslag en wanneer de werkgever failliet is verklaard of een surseance van betaling heeft. Dit betekent ook dat wanneer u besluit de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet te verlengen u geen recht heeft op een transitievergoeding.

Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding2023-06-09T07:56:06+00:00

U heeft recht op een transitievergoeding wanneer de werkgever het initiatief neemt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen via het UWV of Kantonrechter. De voorwaarden hierin is wel dat u niet ernstig verwijtbaar mag zijn aan het ontslag, zoals o.a. bij diefstal of fraude. Dit betekent dat u ook recht heeft op een transitievergoeding wanneer de werkgever besluit uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet te verlengen.

Belasting transitievergoeding2023-06-09T07:41:37+00:00

Uiteraard moet er belasting betaald worden over de transitievergoeding / ontslagvergoeding die u ontvangt. Hoeveel belasting u moet betalen is afhankelijk van je jaar inkomen. In 2023 zijn er twee tarieven die gehanteerd worden:

Jaarinkomen tot €73.031 betaalt u 36,93% belasting

Jaarinkomen vanaf €73.031 betaalt u 49,5% belasting

2024-06-14T08:37:28+00:0028 mei 2024|

Deel dit bericht!