VSO (Vaststellingsovereenkomst) tijdens ziekte: de complete uitleg

VSO (Vaststellingsovereenkomst) tijdens ziekte: de complete uitleg

Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (VSO) tijdens ziekte is een moeilijke kwestie. Als je ziek bent, zijn er extra regels en beschermingen die ervoor zorgen dat je niet zomaar ontslagen kunt worden. Toch kan een VSO in sommige situaties een goede oplossing zijn voor zowel de werknemer als de werkgever. 

VSO tijdens ziekte: maar wat is een VSO?

Een vaststellingsovereenkomst (VSO) is een schriftelijke afspraak tussen een werkgever en werknemer om het dienstverband te beëindigen onder bepaalde voorwaarden, zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter.

Bij een reguliere ontslagprocedure moet de werkgever een geldige ontslagreden aantonen bij het UWV of de kantonrechter. Bij een VSO is dit niet nodig omdat beide partijen vrijwillig akkoord gaan, wat het proces sneller en flexibeler maakt.

Een VSO moet aan wettelijke eisen voldoen: schriftelijkheid, een bedenktermijn van 14 dagen voor juridisch advies, en duidelijke, volledige afspraken om latere geschillen te voorkomen.

Contractsoorten en ziekte

Verschil tussen vaste en tijdelijke contracten bij ziekte

Bij ziekte is het belangrijk of je een vast of een tijdelijk contract hebt. Een tijdelijk contract dat afloopt tijdens ziekte kan verlengd worden, maar dit doet de werkgever vaak niet. Je kunt in dit geval bij het UWV een Ziektewet-uitkering aanvragen. Bij een vast contract ben je tijdens ziekte beter beschermd en mag de werkgever je in principe niet ontslaan.

Wat gebeurt er met een tijdelijk contract dat afloopt tijdens ziekte?

Wanneer je tijdelijke contract afloopt terwijl je ziek bent, kun je bij het UWV een Ziektewet-uitkering aanvragen. Vanaf 1 januari 2020 heb je ook recht op een transitievergoeding als je tijdelijke contract niet wordt verlengd. 

De hoogte van de transitievergoeding is een derde maandsalaris per gewerkt jaar.

Voorbeeldberekeningen van transitievergoedingen

  • Half jaar gewerkt: Je hebt recht op de helft van een derde maandsalaris, dus een zesde maandsalaris.
  • Drie jaar gewerkt: Je hebt recht op drie keer een derde maandsalaris, dus een heel maandsalaris.

Doorbetaling tijdens ziekte

Verplichting van de werkgever om loon door te betalen

Tijdens de eerste twee jaar van ziekte is de werkgever verplicht je salaris door te betalen. Dit is minimaal 70% van je gebruikelijke salaris. In sommige cao’s of contracten kan afgesproken zijn dat de werkgever het volledige salaris moet doorbetalen in het eerste jaar.

Doorbetaling bij gedeeltelijke werkhervatting

Als je gedeeltelijk weer aan het werk gaat, moet de werkgever je voor de gewerkte uren volledig betalen en voor de resterende uren minimaal 70% van je salaris.

Loonsancties bij niet meewerken aan re-integratie

Als je niet meewerkt aan je re-integratie, kan de werkgever je salaris stopzetten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je niet bereikbaar bent voor de bedrijfsarts of niet verschijnt op het spreekuur. 

Voordat de werkgever je salaris stopzet, moet hij je eerst schriftelijk waarschuwen en je de kans geven alsnog mee te werken.

vaststellingsovereenkomst vergoeding

Re-integratieverplichtingen tijdens ziekte

De werkgever moet zich inspannen om je te helpen re-integreren. Dit betekent dat hij samen met jou een plan van aanpak moet opstellen. Jij als werknemer hebt de verplichting om mee te werken aan je re-integratie.

De bedrijfsarts speelt een centrale rol in je re-integratieproces. Als je het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts, kun je een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Mocht je het ook niet eens zijn met deze second opinion, dan kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Mag ontslag tijdens ziekte?

Tijdens de eerste twee jaar van ziekte geldt er een ontslagverbod. Dit betekent dat je werkgever je niet mag ontslaan vanwege je ziekte. Er zijn echter uitzonderingen op dit verbod.

Uitzonderingen op het ontslagverbod

  • Ontslagvergunning bij het UWV: De werkgever kan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Dit wordt zelden toegestaan als je ziek bent, tenzij de ziekmelding na de aanvraag is gedaan.
  • Ontslag via de rechter: De rechter kan ontslag toestaan als er andere geldige redenen zijn, zoals disfunctioneren, die niets te maken hebben met je ziekte.
  • Werkweigering en onvoldoende re-integratie: Als je niet meewerkt aan je re-integratie, kan de werkgever je uiteindelijk ontslaan.
  • Bedrijfssluiting of reorganisatie: Bij een bedrijfssluiting of reorganisatie kan ontslag soms wel worden toegestaan, ook tijdens ziekte.

VSO tijdens ziekte

Werkgevers kunnen om verschillende redenen een VSO aanbieden tijdens ziekte. Bijvoorbeeld om de kosten van doorbetaling tijdens ziekte te vermijden of omdat ze geen passende werkzaamheden meer voor je hebben.

Het is belangrijk dat je volledig hersteld bent voordat je de VSO ondertekend. Als je je beter meldt terwijl je nog ziek bent, loop je het risico dat je geen recht hebt op een uitkering.

Als je je na het tekenen van de VSO opnieuw ziek meldt met dezelfde klachten, kan het UWV oordelen dat je voortdurend ziek bent geweest, wat kan leiden tot intrekking van je uitkering.

Een VSO tijdens ziekte kan alleen succesvol zijn als alle voorwaarden duidelijk zijn en aan de wettelijke eisen voldoen. Laat de vaststellingsovereenkomst controleren door een arbeidsjurist om problemen te voorkomen.

Neem contact op voor advies en begeleiding bij het sluiten van een VSO tijdens ziekte. 

Gemiddelde transitievergoeding bij vaststellingsovereenkomst2023-08-01T11:32:27+00:00

De gemiddelde “transitievergoeding” die in een vaststellingsovereenkomst (VSO) wordt opgenomen bedraagt 0,57 bruto maandsalaris per gewerkt jaar. Dit is dus 0,24 bruto maandslaris hoger dan de wettelijke berekening. De vergoeding valt dus gemiddeld hoger uit wanneer er door een jurist onderhandeld wordt over een VSO.

Vaststellings overeenkomst en transitievergoeding2023-06-09T08:06:57+00:00

In theorie bestaat er geen recht op een transitievergoeding bij een vaststellingsovereenkomst (VSO). De werkgever is alleen een transitievergoeding verschuldigd wanneer er een ontslag via het UWV of ontbinding via het kantongerecht plaatsvindt. Echter is het wel gebruikelijk dat er in de VSO een ontslagvergoeding wordt opgenomen die net zo hoog of hoger is dan de wettelijke transitievergoeding.

Wanneer heb ik geen recht op een transitievergoeding2023-06-09T07:59:45+00:00

U heeft geen recht op een transitievergoeding wanneer u zelf ontslag neemt (behalve als werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld heeft), u ernstig verwijtbaar bent aan het ontslag en wanneer de werkgever failliet is verklaard of een surseance van betaling heeft. Dit betekent ook dat wanneer u besluit de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet te verlengen u geen recht heeft op een transitievergoeding.

Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding2023-06-09T07:56:06+00:00

U heeft recht op een transitievergoeding wanneer de werkgever het initiatief neemt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen via het UWV of Kantonrechter. De voorwaarden hierin is wel dat u niet ernstig verwijtbaar mag zijn aan het ontslag, zoals o.a. bij diefstal of fraude. Dit betekent dat u ook recht heeft op een transitievergoeding wanneer de werkgever besluit uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet te verlengen.

Belasting transitievergoeding2023-06-09T07:41:37+00:00

Uiteraard moet er belasting betaald worden over de transitievergoeding / ontslagvergoeding die u ontvangt. Hoeveel belasting u moet betalen is afhankelijk van je jaar inkomen. In 2023 zijn er twee tarieven die gehanteerd worden:

Jaarinkomen tot €73.031 betaalt u 36,93% belasting

Jaarinkomen vanaf €73.031 betaalt u 49,5% belasting

Ik wil mijn vaststellingsovereenkomst laten controleren, mag dat?2024-03-26T09:10:11+00:00

Dat mag zeker. Wij adviseren dat zelfs. De vaststellingsovereenkomst is door de werkgever opgesteld. Kloppen alle afspraken op papier zoals jullie zijn overeengekomen? En haalt u financieel alles uit de overeenkomst? VSO laten controleren.

 

Onze arbeidsjurist controleert gratis uw aangeboden VSO.

2024-06-14T08:37:37+00:0028 mei 2024|

Deel dit bericht!