Het Succesverhaal van Jan Onderhandel. Hoe vasthoudendheid en Juridisch Advies leidden tot een gunstige Vaststellingsovereenkomst

In de zomer van 2024 bevond Jan Onderhandel, een toegewijde medewerker bij werkgever B.V., zich in een moeilijke situatie. Zijn werkgever vond dat zijn prestaties onder de maat waren, hoewel er nooit een officieel dossier was opgebouwd om dit te onderbouwen. Uiteindelijk stelde Werkgever voor om het dienstverband te beëindigen met een transitievergoeding. Wat volgde, was een intensieve onderhandelingsperiode die uiteindelijk in het voordeel van Jan uitviel, mede dankzij juridisch advies van LegalWorx.

Het eerst concept vaststellingsovereenkomst

Toen Werkgever het eerste bod deed, dat slechts de wettelijke transitievergoeding bedroeg, voelde Jan dat dit onrechtvaardig was. Gezien het gebrek aan een officieel dossier en zijn jaren van inzet, besloot hij het bod niet te accepteren en direct een jurist van LegalWorx in te schakelen voor advies en hulp met de onderhandelingen. De jurist benadrukte het belang van een strategische aanpak en stelde voor om te onderhandelen voor een hogere vergoeding.

Juridisch Advies

De jurist adviseerde Jan om vastberaden te blijven en niet in te stemmen met het eerste bod van de werkgever. Na de “eerste” onderhandelingsronde bood de werkgever uiteindelijk 1,5 keer de wettelijke transitievergoeding, maar ook dit werd door Jan en zijn jurist als onvoldoende beschouwd. Werkgever had immers geen enkel dossier om zijn argumenten te onderbouwen

De vaststellingsovereenkomst onderhandelingen

Met hernieuwde vastberadenheid, ging Jan samen met zijn jurist van LegalWorx de onderhandelingen in. De jurist van Jan maakte duidelijk dat hij niet akkoord zou gaan met minder dan twee keer de wettelijke transitievergoeding. Op een gegeven moment tijdens de onderhandelingen, stelde Jan, op advies van LegalWorx, dat hij in dienst zou blijven als de werkgever niet aan zijn eisen zou voldoen, en liep weg van de “onderhandelingstafel.”

De Doorbraak

Binnen vijf dagen kwam Werkgever terug aan de onderhandelingstafel met een hernieuwd voorstel. Ze stemden uiteindelijk in met de laatste eisen van Jan: een vergoeding van twee keer de wettelijke transitievergoeding. Omdat er inmiddels een nieuwe maand was begonnen, werd de einddatum van het dienstverband met een maand verschoven. Dit betekende dat Jan een extra maandsalaris zou ontvangen.

Het Resultaat

Jan had binnen 3 maanden voor de afgesproken einddatum een nieuwe baan gevonden, wat zijn financiële situatie verder verbeterde. De vaststellingsovereenkomst bevatte namelijk ook een clausule die hem recht gaf op de vergoeding bij eerder uitdiensttreding en dat de resterende maanden voor 100% uitbetaald werd. Jan Onderhandel kreeg dus bovenop de ruime beëindigingsvergoeding ook nog 3 maanden loon als extra vergoeding. Daarnaast betaalde de werkgever ook alle juridische kosten waardoor Jan zelf niks hoefde te betalen aan LegalWorx.

Conclusie

Deze situatie toont aan hoe belangrijk het is voor werknemers om hun rechten te kennen en deskundig juridisch advies in te winnen vanaf het eerste moment. De vasthoudendheid van een werknemer en het strategische advies van zijn jurist leidden tot een veel gunstiger regeling dan aanvankelijk werd aangeboden. Dit verhaal benadrukt dat vastberadenheid en een goede onderhandelingsstrategie, ondersteund door juridisch advies, kunnen leiden tot een veel beter resultaat voor de werknemer.

Voor iedereen die zich in een vergelijkbare situatie bevindt, is het essentieel om juridisch advies in te winnen en alle mogelijke uitkomsten te overwegen. Vastberadenheid en deskundig advies kunnen het verschil maken tussen een matige en een uitstekende regeling.

Bovenstaande casus is gebaseerd op een werkelijke casus. De namen zijn fictief.