Nadat u en uw werkgever samen zijn overeengekomen dat uw arbeidscontract wordt ontbonden, stelt hij een vaststellingsovereenkomst op. In dit document staan uw gegevens en alle gemaakte afspraken.