De kantonrechtersformule is een formule die de ontslagvergoeding berekent. Nederlandse kantonrechters hebben deze richtlijn ontwikkeld om de hoogte van de zogenaamde ontbindingsvergoeding te berekenen. Met ingang van 2015 hanteren kantonrechters niet meer de kantonrechtersformule bij ontslag, maar de transitievergoeding en een eventuele extra vergoeding bovenop deze transitievergoeding. In geval van individueel ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) en collectief ontslag kan de kantonrechtersformule nog wel worden gebruikt als bepaling van de vergoeding.