Uw werkgever vraagt uw ontslag aan bij het UWV. Dit kan als u niet akkoord gaat met uw ontslag en dus niet akkoord gaat met een vaststellingsovereenkomst.

Ook in het geval van bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid kan de werkgever via het UWV uw ontslag aanvragen. Dit moet uiteraard een goed onderbouwde aanvraag zijn, anders kan het UWV het niet beoordelen.