Ontslag op staande voet

Iedere werknemer kent het begrip “ontslag op staande voet”, veel minder werknemers weten wanneer een werkgever daadwerkelijk een ontslag op staande voet kan geven.

Een ontslag op staande voet is een zware “straf”, een werknemer staat per direct op straat zonder inkomen en meestal zonder een WW-uitkering en heeft veel invloed op het persoonlijke leven.  Daarom zijn er bepaalde (procedurele) eisen waaraan een ontslag op staande voet moet voldoen en zijn deze eisen streng. Een ontslag op staande voet is namelijk een ultimum remedium, een laatste redmiddel. Heeft u wel een VSO? en u wilt de VSO laten controleren? Neem dan contact op of doe een gratis controle VSO

De eisen voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet

  • De meest bekende eis is dat er sprake moet zijn van een dringende reden (objectief en subjectief).
    • Een objectieve dringende reden is wat in het algemeen door iedereen gezien wordt als een dringende reden, zoals extreme bedreigingen, geweld, diefstal etc.
    • Een subjectieve dringende reden is wat de betreffende werkgever ziet als dringende reden. Deze werkgever moet wel duidelijk aangeven welke gedragingen onder een dringende reden vallen en welke consequenties hij hieraan verbindt. De werkgever dient ook de regel consequent te handhaven en niet af en toe als het hem uitkomt.
  • Het ontslag moet onverwijld zijn. Dit betekent dat het ontslag direct, duidelijk en schriftelijk moet worden medegedeeld op het moment dat de gedraging bekend is bij de werkgever. Er mag wel een kort onderzoek plaatsvinden wanneer het niet direct overduidelijk is wat werknemer precies heeft gedaan.
  • Wanneer de werkgever tot ontslag op staande voet overgaat moet hij de dringende reden van het ontslag direct en duidelijk mededelen aan de werknemer.

Zelfs als aan bovenstaande eisen is voldaan dan alsnog kan een kantonrechter beoordelen dat het niet rechtsgeldig is. De werkgever dient namelijk ook de persoonlijke omstandigheden van een werknemer mee te nemen. Dit is één van de factoren waarom de uitkomst van een dergelijke procedure niet of moeilijk te voorspellen is.

Vastellingsovereenkomst mogelijk?

Omdat een werkgever in het algemeen een dergelijke procedure wil voorkomen is het vaak mogelijk om een vaststellingsovereenkomst te krijgen. Dan kunt u uw WW-uitkering veilig stellen en in sommige gevallen zelfs nog een ontslagvergoeding mee te krijgen.

VSO laten controleren?

Wanneer een ontslag op staande voet te snel is gegeven kan de werkgever daar een nare smaak aan overhouden. De werknemer heeft bij een  te snel gegeven ontslag op staande voet recht op het achterstallig loon (vaak met wettelijke verhoging) en blijft in dienst. De werknemer kan in plaats van het ontslag aan te vechten ook een billijke vergoeding claimen . Een dergelijke gedraging van werkgever is in het algemeen ernstig verwijtbaar.

Advies bij ontslag op staande voet

Wanneer u ontslagen bent op staande voet en u wilt dit aanvechten dient er binnen 2 maanden na het ontslag een procedure worden gestart, gebeurt dit niet dan kunt u er helaas niks meer tegen doen en blijft het ontslag staan. Neem dus direct dezelfde of de volgende dag contact op met een specialist die u hierin kan helpen.

Neem contact met ons op via WhatsApp, bel +(31) 085-08 054 82, stuur een mail of stel hier uw vraag; onze arbeidsjurist staat u graag te woord. En geeft de antwoorden op al uw vragen.