Ontslag met wederzijds goedvinden en ziekte.

LegalWorx krijgt vaak de vraag of een werkgever wel een werkgever een voorstel mag doen om het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen (vaststellingsovereenkomst) wanneer een werknemer ziek is.

Wilt u uw VSO laten controleren? LegalWorx biedt u binnen 30 minuten gepast advies.

In principe is er geen wettelijke bepaling waarin staat dat een werkgever tijdens ziekte geen voorstel mag doen om het dienstverband te beëindigen met wederzijds goedvinden. Er geldt weliswaar een opzegverbod tijdens ziekte maar dan kan een werkgever alsnog een voorstel doen om het dienstverband te beëindigen met wederzijds goedvinden. Het wordt alleen in het algemeen niet als erg goed werkgeverschap gezien wanneer een werkgever een vaststellingsovereenkomst (VSO) aanbiedt tijdens ziekte vanwege de grote (negatieve) gevolgen voor werknemer. Zo kan de werknemer zonder inkomen komen te zitten als hij zomaar akkoord gaat met een beëindiging van het dienstverband tijdens ziekte omdat er geen recht meer bestaat op een uitkering.

Mag je als werknemer dan nooit je contract met wederzijds goedvinden beëindigen middels een vaststellingsovereenkomst?

Een zeer belangrijke eis voor het toekennen van een WW-uitkering is dat een werknemer beschikbaar moet zijn voor zijn werkzaamheden. Wanneer er sprake is van ziekte is een werknemer in het algemeen niet beschikbaar voor werkzaamheden waardoor een WW-uitkering geweigerd wordt. Een ziektewet uitkering zal altijd geweigerd worden wanneer het dienstverband met wederzijds goedvinden wordt beëindigd waardoor een zieke werknemer geen enkele uitkering kan ontvangen.

Maar wanneer een werknemer wel beschikbaar is voor werkzaamheden bij een andere werkgever maar alleen niet bij de huidige werkgever dan kan je wel een VSO tekenen. Deze werknemer kan immers wel werken alleen niet meer bij deze werkgever door bijvoorbeeld een arbeidsconflict. Een beëindiging met wederzijds goedvinden zorgt er dan juist voor dat een zieke werknemer zich weer kan focussen op de toekomst en weer kan deelnemen aan de arbeidsmarkt. In een dergelijke situatie is een beëindiging met wederzijds goedvinden juist een oplossing.

Bij ziekte is de volgende vraag daarom ook belangrijk wanneer je een VSO aangeboden krijgt:

Ben ik in staat mijn werkzaamheden bij een andere werkgever uit te voeren?

Ja? Dan ben je beschikbaar voor werk en kan een VSO een mogelijkheid zijn.

Nee? Dan ben je niet beschikbaar voor werk en kan je niet akkoord gaan met een VSO.

Uiteraard zitten er wel meer haken en ogen aan vast en daarom is het slim altijd een jurist te raadplegen wanneer je een VSO aangeboden krijgt.

Laat daarom uw VSO controleren.

Heeft u vragen over uw situatie of over een ontvangen vaststellingsovereenkomst? Neem contact met ons op via WhatsApp, bel +(31) 085-08 054 82 of stuur een mail; onze arbeidsjurist staat u graag te woord.

LegalWorx helpt bij ontslag