Na een ziekteperiode van twee jaar heeft de werkgever de mogelijkheid om bij het UWV Werkbedrijf een verzoek in te dienen voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit proces staat bekend als het aanvragen van een ontslagvergunning.

Naast de vereiste van een ziekteverzuim van minimaal twee jaar, moet worden aangetoond dat herstel binnen 26 weken (gerekend vanaf het einde van de twee jaar) niet te verwachten is en dat werkhervatting, zelfs in aangepaste vorm, binnen deze periode niet mogelijk is. Deze informatie dient te worden ondersteund door rapporten van de arbodienst en het UWV.

Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan en de werkgever aan alle verplichtingen heeft voldaan, zal het UWV een ontslagvergunning afgeven, waarmee de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. U heeft dan recht op een transitievergoeding van de werkgever. Benieuwd hoe hoog deze vergoeding is? Bereken eenvoudig uw transitievergoeding

Ontslag via vaststellingsovereenkomst alleen mogelijk bij situatieve ziekte

In gevallen van situatieve ziekte, waarbij de ziekte wordt veroorzaakt door omstandigheden op de werkplek en u wel in staat zou zijn om bij een andere werkgever te werken, kan de arbeidsovereenkomst worden beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij een langdurig conflict met een leidinggevende. Hierbij worden tussen beide partijen afspraken gemaakt over het ontslag.

Deze aanpak biedt een efficiënte oplossing zonder te hoeven wachten op een langdurige en kostbare ontslagprocedure via het UWV. Vaak wordt deze methode gebruikt wanneer de ziekteperiode nog binnen de twee jaar valt.

De afspraken kunnen betrekking hebben op: de ontslagdatum, de hoogte van de ontslag- of transitievergoeding, de uitbetaling van vakantiedagen en vakantiegeld, een budget voor (om)scholing en begeleiding naar ander werk (outplacement), een positief getuigschrift, en de vergoeding van juridische kosten.

Om ervoor te zorgen dat de vaststellingsovereenkomst voldoet aan de juridische vereisten en uw WW-uitkering veilig stelt, is het cruciaal om de overeenkomst te laten controleren door een gespecialiseerde arbeidsjurist.

Voordelen van de vaststellingsovereenkomst

Het afsluiten van een vaststellingsovereenkomst biedt zowel de werkgever als de werknemer helderheid en zekerheid in een onzekere situatie: beide partijen weten precies wanneer en onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst eindigt. Dit brengt rust en duidelijkheid.

Bovendien elimineert het de noodzaak voor een ontslagprocedure, wat aanzienlijke tijd, stress en juridische kosten bespaart.

Belangrijke overweging

Het is uitsluitend raadzaam akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst bij situatieve ziekte na overleg met een jurist. In geval van reguliere ziekte is het onverstandig om akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst.

De vaststellingsovereenkomst opstellen en controleren

Als u samen met uw werkgever een compromis sluit en overgaat tot ontslag met wederzijds goedvinden, dan stelt uw werkgever een vaststellingsovereenkomst op. Dit concept mag u vervolgens bekijken. Over dit voorstel kunt u onderhandelen voordat u akkoord gaat en tekent. Een arbeidsjurist beoordeelt of het vaststellingsdocument aan alle eisen voldoet. U wilt tenslotte voorkomen dat u akkoord gaat en vervolgens uw recht op een WW-uitkering verliest.

Als u aan de voorwaarden van het UWV voldoet, heeft u met een vaststellingsovereenkomst recht op een WW-uitkering. Vraag een WW-uitkering aan die ingaat op de dag van einde arbeidsovereenkomst. Zo loopt u geen geld mis.

Laat uw VSO controleren en krijg binnen 30 minuten antwoord.

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Upload uw vaststellingsovereenkomst en wij controleren dit gratis en zonder kosten voor u. Gaan wij voor u aan de slag om u daadwerkelijk bij te staan tijdens de onderhandelingen met uw werkgever? Dan proberen wij de juridische kosten op te nemen in het vaststellingsdocument, zodat u slechts een klein bedrag of zelfs niets hoeft te betalen voor juridische bijstand.

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen en wilt u laten controleren of alles klopt? Neem contact met ons op via WhatsApp, bel 085 080 5482 of stuur een mail; onze arbeidsjurist staat u graag te woord en geeft de antwoorden op al uw vragen.