Ook in de situatie van een arbeidsconflict tussen u en de werkgever heeft u rechten. Uw baas mag bijvoorbeeld niet zomaar de inhoud van uw functie eenzijdig wijzigen. Hij mag dit alleen doen als dit in uw contract is opgenomen. Dit kan leiden tot een conflict als u zich niet kunt vinden in de nieuwe functie. U mag ook niet worden ontslagen wegens ziekte, maar ontslag tijdens ziekte mag wel. Het kan zijn dat u door het arbeidsconflict ziek bent geworden. Vaak is een ontslag met wederzijds goedvinden en een vaststellingsovereenkomst dan de beste oplossing. Ontslag en ziekte is vaak een complexe situatie, die vraagt om expertise en ervaring. Laat u adviseren en bijstaan door een arbeidsjurist.