Voor de ontslagvergoeding is geen algemeen geldende formule. De hoogte van deze vergoeding wordt berekend op basis van een x aantal maanden of de transitievergoeding maal twee. Maar dit hangt af van alle feiten en omstandigheden die in uw specifieke situatie van toepassing zijn.